20.03.06 20:03
Hei! Jeg prøver å skrive ei oppgave om kommunikasjonsvitenskap, og på hvilken måte musikk folk hører på sier noe om dem. Jeg vil si at folk kommuniserer ved hjelp av musikk hvilken sosiale gruppe de tilhører. Kan jeg skrive det sånn: "Die Leute kommunizieren mit Hilfe der Musik jedoch welcher sozialen Gruppe sie angehören". Eller betyr det at de kommuniserer ved hjelp av musikk - men at det kommer an på hvilken sosiale gruppe de tilhører?

Jeg blir VELDIG takknemlig for svar!!!:)

Mvh
Thea

20.03.06 20:40, Lemmi
Hei Thea,
din setning høres riktig ut. Slik som første ledd er plassert og knyttet til resten er det ikke tvil at du vil uttrykke hvordan musikksmaken avslører hvilket samfunnslag en person tilhører.Hvis du ønsker å si at musikken brukes som kommunikasjonsredskap kan du f. eks skrive: Die Leute kommunizieren mit Hilfe der Musik.
Jeg antar at " kommunizieren " er den rette fagtermen ,siden det her dreier seg om kommunikasjonsvitenskap. Ellers kan du bruke " mitteilen ", " zum Ausdruck bringen " " Ausdruck verleihen ".
Se også litt nærmere på formuleringer i tysk som tilsvarer det upersonlige " folk " i norsk. " Die Leute " brukt uten en direkte referanse er helst muntlig stil.Skriftlig og især i en oppgave bør du bruke " man " eller velge en konstruksjon der verbet står i passiv eller blir brukt refleksivt.
Et formuleringsalternativ: " Durch den Musikgeschmack kommuniziert man seine soziale Gruppenzugehörigkeit" eller enda bedre " Durch den Musikgeschmack eines Individuums teilt sich seine soziale Gruppenzugehörigkeit mit ".
Lykke til !

Lemmi

20.03.06 21:06
Tuuusen takk!:) Ja, formuleringer i oppgaver har jeg problemer med... Snilt av deg å hjelpe!:)

Thea