28.06.15 11:07
Stichwörter: Austeritätspolitik, innstramming, innstrammingspolitikk, sparepolitikk
Wie kann man Austerität ins Norwegische übersetzen. Kontext: Die Deutsche
Austeritätspolitik...

Im Duden online finde ich den Begriff nicht. Danke im Voraus.

28.06.15 11:31
Sparepolitikk

28.06.15 14:18
Vielen Dank.

Dokpro inneholder ikke dette ordet, men Den Danske Ordbog forklarer austeritet med
"strenghed, alvorlighed". (fra fr. austérité; Jf. austere S; eldre sprog.)

Klart at danskene vet det; de snakka ifølge Holbergs "Jeppe På Bierget" fransk med sine
jevnbyrdige, tysk med tjenerne og dansk med hundene.;)

28.06.15 15:03, Mestermann no
Austerität er vel et lånord fra eng. austerity, som på norsk kan bety strenghet, askese, spartanskhet, enkelhet,
barskhet og innstramming. Austerity policy kan, som 11.31 skriver, oversettes med sparepolitikk eller også med
innstrammingspolitikk, evt. streng innstrammingspolitikk.