11.06.15 11:19, Hiltrud van Dannen
Stichwörter: sted
Hei,
Kann mir jemand bitte erklären, warum der unbestimmte Plural von "sted" mit -er gebildet wird, wo doch i.d.R. einsilbige Nomen neutralen Geschlechts die gleiche Form im unbestimmten Singular und Plural haben.
Danke

11.06.15 12:11
Sted (n.) ist eine Nebenform von stad (m.), das den umgelauteten Plural "steder" hat.

11.06.15 13:05, Mestermann no
Sted ist keine Nebenform. Es ist zwar abgeleitet vom altnorw. stađr, und ist eine Parallelform zu stad.

B.w. das stad in älterer Sprache auch Stadt heissen kann: En hovedstad, flere hovedsteder, en kjøpstad, flere
kjøpsteder.

Bokmål:
Et sted (Ort) - flere steder
En stad (Stadt) - flere steder

Nynorsk:
Ein stad - fleire stader

11.06.15 13:39
Dokpro:

sted n. (norr. staðr; sideform av I stad)

11.06.15 15:23
Vanligvis oppgir Dokpro en kode med tall bak oppslagsordet, f.eks n1, n2 eller n3, slik at en kan se i kodenøkkelen hvordan substantivet skal bøyes. Når det gjelder sted, er n.(nøytrum)oppgitt uten tall. Men usus er entydig etablert med -er i flertall. Det kan tyde på at sted bøyes analogt med enstavingssubstantivet stol (m1) som alltid har -er i flertall).

Mestermann skriver jo at det heter en stad -flere steder. Ifølge etymologisk ordbok har e'en i substantivet sted sitt opphav i flertallsformen steder, som i entall heter stad.

11.06.15 16:14
Hvis du klikker på den lille "n", kommer en tabell til syne som viser hvordan ordet bøyes. At det bare er n og ikke n1, n2 eller n3, betyr at ordet ikke følger en av disse tre bøyningsmønstrene.

11.06.15 17:41
Papirutgava av Dokpro side 560 fører opp sted-stedet-steder-stedene uten å oppgi tall
bak oppslagsordet. Denne bøyinga stemmer overens med bøyinga i digitalutgava.

Men papirutgava av Dokpro side IX med mønsternøkkelen opererer kun med n1- n4.
salt(n4)-saltet-salter-salta el. saltene.

12.06.15 01:21
OT: Wofür steht denn das "B.w." oben in Mestermanns Antwort?

12.06.15 05:46
Beweis (dafür, dass)

12.06.15 07:09
Oder besserwisserisch. Aber ich tippe doch eher auf beispielsweise.

12.06.15 11:00
Hva heter sted på nedertysk?

12.06.15 12:58
Nedertysk er mange forskjellige dialekter uten fastlagt ortografi. Så det er ikke så entydig å si. Jeg kjenner stee/steed med betydning Stelle/Stätte som er ganske likt norsk sted.

12.06.15 14:43
Interessant med stee/steed. Hvilket kjønn har dette substantivet?

12.06.15 17:17
B.w. das sted auf Plattdeutsch auch Steed heissen kann:

".. Un wenn ji ok Mathmathikers sünd, denn is hier de richtige Steed, üm to lachen."

Aus "Dree Mathemathikers gaht na den Dörpskrog"

12.06.15 17:35
Mit Augenzwinkern. 17:17

12.06.15 18:48
Hvilket kjønn har dette substantivet?
Artikkelen "de" er felles for han- og hunkjønn, men ordet er hunkjønn.
http://plattmakers.de/de/13101/Steed

12.06.15 20:04
@11:00:

Im Online Etymology Dictionary habe ich zum Substantiv “stead“ folgende Erläuterungen gefunden, die zwar
eigentlich off-topic sind, dich aber vielleicht trotzdem interessieren:

Old English stede "place, position; standing, firmness, stability, fixity," from Proto-Germanic *stadiz
(cognates: Old Saxon stedi, Old Norse staðr "place, spot; stop, pause; town," Swedish stad, Dutch stede
 "place," Old High German stat, German Stadt "town," Gothic staþs "place"), from PIE *steti-,
suffixed form of root *sta- "to stand" (see stet). Related to stand.

Now chiefly in compounds or phrases. Meaning "assistance, use, benefit, advantage" is from c. 1300. Meaning
"frame on which a bed is laid" is from c. 1400. The German use of Stadt for "town, city" "is a late development
from c. 1200 when the term began to replace Burg" [Cambridge Dictionary of English Place-Names].
The Steads was 16c. English for "the Hanseatic cities."

Viele Grüße
Birgit

13.06.15 20:51
@11.19

Intetkjønn

Regelen om at substantiv i intetkjønn som bare har én stavelse ikke får endelse i
ubestemt form flertall, gjelder fortsatt.

Men det fins unntak, f.eks sted.

Sted er omdannet fra gammeldansk stad under innflytelse fra nedertysk. I eldre dansk
var sted felleskjønn. Kilde: Falk og Torp Etymologisk ordbog.
Bøying på dansk: sted –stedet –steder-stederne
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=sted

Rettskrivingsreformen av 1917 handler også om intetkjønnsord. Det står der at
særlig fremmedord som er enstavelsesord skal ha endelse –er i ubestet form,
flertall. Sted er lista opp som eksempel.
http://www.sprakradet.no/localfiles/9196/side23b.jpg

Så må en tru at etablert usus har holdt seg helt fram til våre dager.

http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.cgi?
OPP=+sted&antbokmaal=5&antnynorsk=5&bokmaal=+&ordbok=begge