01.06.15 21:58
Stichwörter: snakke om
Jeg lurer på hvordan man oversetter "snakker om" til tysk (som i for eksempel "Vi snakker om (/diskuterer) katter). Jeg har sett "reden von" (som i "wir reden von Kätze"), "sprechen über" (som i "wir sprechen über Kätze") og "besprechen (som i "wir besprechen Kätze"). Jeg har sett alle tre brukt, men vet ikke hvilken som er mest korrekt. (Ignorer katter, det var første substantivet jeg kom på.)

01.06.15 22:01
Eventuelt, "hva snakker dere om?". "Wovon redet ihr?", "Worüber sprecht ihr?", "Was besprecht ihr?".

01.06.15 23:12
Jeg ville si, enten "reden von" eller "sprechen über" -> snakker om
Besprechen er vanligvis en hel annen sammenheng, men jeg klarer desverre ikke å forklare det.
i en sammenheng, for eks. >> "kan vi snakke om det" -> "können wir das besprechen" (men også "können wir darüber sprechen/reden") <<
det er mitt forsøk

01.06.15 23:25
Jeg kan godt ignorere katter, men ikke Kätze - det må hete Katzen i alle dine setninger.

02.06.15 08:41
"Besprechen" blir ofte brukt når du rådfører deg eller drøfter noe. Ofte i
yrkessammenheng.

For "snakke om" kan du bruke alt det du foreslo selv. "Reden von", "reden über" eller
"sprechen von", "sprechen über" er korrekte måter å uttrykke seg på. Men du må passe
på kasus: über krever akkusativ her (über er enten med dativ eller akkusativ, men
her med akkusativ) og von krever dativ.

Ich spreche über Autos. - Jeg snakker om biler.
Er redet schlecht über dich. - Han snakker dårlig om deg.
Er spricht von dir. (Dativ)
Er redet über dich. (Akkusativ)

bkm