08.11.13 17:50
Stichwörter: Bewährungsbataillon, Sonderbewährung
Hallo.

Darf ich euch wieder eine Frage zu den Serien "Unsere Mütter, unsere Väter" stellen?
Ich arbeite mit den norw. Untertiteln.

Der Satz lautet:

Dein Urteil wurde abgeändert. Der Führer hat für dich
Sonderbewährung genehmigt und ab jetzt gehörst du mir. Dem
Bewährungsbataillon 500.

1) Sonderbewährung

Heisst Bewährung hier eigentlich "Probezeit"?
Denkt ihr, dass ich hier einfach "Spesialteneste" schreiben kann, oder ist das zu
"positiv" und ungenau?

Wie würdet ihr dieses Wort am besten übersetzen?

2) Bewährungsbataillon 500

Das habe ich mit "straffebataljon 500" übersetzt, ref:
de.wikipedia.orgwikiBewährungsbataillon‎

(Aber Strafbataillon wird meistens in Zus. mit Strafbataillon/Strafdivision 999 benutzt,
und das war etwas anderes, so weit ich sehen kann)

Hoffe, meine Frage war verständlich. :- )

MfG Signe

08.11.13 22:11
Hallo Signe,

1)schau mal unter "betinget" und "ubetinget". Jurist.: mit und ohne Bewaehrung!
Meiner Meinung nach wuerde sich dann auch die richtige Bedeutung fuer "Straffebataljon"
ergeben,naemlich Bewaehrungsbatallion.

MfG Reimond

08.11.13 22:15
Tja,
"Straffebataljon" er et kjent uttrykk på norsk. Hva man forbinder med det, kan vel imidlertid være noe ulikt, fordi vi aldri har hatt noe slikt i vårt samfunn. Så her kan vi ha litt ulike oppfatninger om hva det er tale om, f,eks, så var vel ikke den tyske og den russiske modellen helt identiske. Jeg tror nok at de fleste vil oppfatte at straffebataljon kan være snakk om avdelinger som ble satt på de mest selvmorderiske oppdragene, og hvor man enten satte inn kriminelle som soldater, og som da fikk en sjanse som soldat (mot dårlige odds) til å bli en "fri" mann (etterkrigen), eller hvor man plasserte soldater som hadde forgått seg på en alvorlig måte og hvor den økte risikoen og tøffere behandlingen for en tidsavgrenset periode (utholdt tid, eller død, hva enn som kom først...) utgjorde straffen.

Her er det vel kanskje tale om litt annen variant, (ut fra hva vi kan gjette at Sonderbewährung var), og jeg er synes det er vanskelig å finne noe helt egnet norsk ord. Du gir vel likevel de riktigste assosiasjonene ved å bruke "straffebataljon".

Når det gjelder "Sonderbewährung", kan man jo bare gjette hva det her i dette tilfellet som filmen omhandler, kom i stedet for. Jeg gjetter på dødsstraff, og da synes jeg det greit kan oversettes med "straffetjeneste" eller kanskje helst (mest intuitivt forståelig) "tjeneste i straffeavdeling".

Akel (N)

08.11.13 23:18
Hei!

Ja, "Sonderbewährung" kom i dette tilfellet i staden for dødsstraff. Soldaten var
eigentleg dømd til døden for desertering.
Likte både "straffeteneste" og "teneste i straffeavdeling".

Då blir det også eit skilje mellom dette ordet og det neste, som er "Bewährungsbatallion".
Der har eg altså "straffebataljon", som g fekk nokre treff på på Google.
Dette var divisjonar/bataljonar der soldatane måtte gjere spesielt farlege oppdrag. I
dette tilfellet blir det sagt av ein Oberfeldwebel at soldaten uansett skal døy, "men han
døyr berre litt langsamare enn planlagd".

På nettet fann eg dessutan dette: Die Strafdivision 500 (offiziell als Bewährungsbataillon
bezeichnet) war eine Einheit der Wehrmacht, in der von der Wehrmachtjustiz verurteilte
deutsche Soldaten zwecks „Bewährung“ untergebracht wurden.

Tusen takk for innspela til dykk begge.

Signe

09.11.13 04:49
(Jepp, og da kan vi knytte det hele an til den mer ordinære betydningen av Bewährung i dag (= betinget): Å måtte tjenestegjøre i en slik straffeavdeling, var de facto en betinget dødsstraff. Det var til en viss grad opp til deg selv og din egen adferd (= hvor god du var til å sloss i krig), som avgjorde om straffen ble eksekvert eller ikke. Tenker man godt etter, vil man imidlertid kunne se at det likevel bare er en gradsforskjell mellom dette, og den ordinære tjenesten som en vanlig soldat utfører.

Og forøvrig er det som vanlig mye informasjon på wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Strafbattalion, jf http://de.wikipedia.org/wiki/Bewährungsbataillon.)

Akel (N)

10.11.13 11:14
Takk, Akel.

Signe