29.07.13 10:12
Stichwörter: lebensnah
Hallo! Wie übersetze ich das Wort "lebensnah" ins Norwegische? Blir det livnær?
Konteksten er at det ofte mangler "livnær" undervisning i skoler i Tyskland, som for eksempel lærer man ikke lenger hvordan det sys på en knapp etc.
Takk på forhånd for deres innspill!

29.07.13 12:37, Mestermann no
Lebensnah blir på norsk "livsnær", men på norsk ville man vel kanskje valgt et litt mindre høytidelig ord, og sagt at
undervisningen er fjern fra det praktiske liv.

29.07.13 13:44
Husk, vi skiller mellom deres og Deres.
Deres i denne kontekst er høflighetsform, og skrives med stor D.

Perkins

29.07.13 13:49
Takk Perkins og Mestermann!

29.07.13 15:32, Mestermann no
Her tar nok Perkins feil, i denne sammenheng skal "deres" skrives med liten d, siden vi ikke er De's i dette forumet.

30.07.13 00:42
Vel, Mestermann, hvis innskriver hadde skrevet "innspillet deres", liten d.
Men med "Deres innspill" oppfatter jeg det som bruk av høflighetsformen.
Vi sier ikke "deres innspill" med liten d, det blir gammelmodisk.

Deres kan jo vise tilbake på noe i flertall (mengde):
Hvis en gruppe mener noe sier vi "takker for deres (ment gruppens)" innspill med liten d.

Perkins

30.07.13 02:55, Mestermann no
Ja, men spørreren er tysk, og brukte derfor det vi nordmenn oppfatter som invertert ordstilling (ich danke für eure
Antwort), mens vi på norsk vanligvis sier "jeg takker for svaret deres". Ordstillingen som på tysk ser vi ellers for
tiden stort sett i formelle brev: "Vi takker for Deres svar" osv.

Det spørreren nok mente, det var å se på deg og meg (og evt. andre som måtte svare) som en gruppe, altså 2. person
flertall, dere, dere, deres (ihr, euch, euch, eure), men ikke høflig 3. person flertall, De, Dem, Deres (Sie, Sie, Ihnen,
Ihr). Så det er ikke forbokstavens størrelse som var problemet her, men ordstillingen.

Analogt: På norsk blir det vanligere og vanligere å si "barna mine" isft. "mine barn", "moren min" isft. "min mor", men
det er allikevel ikke feil å bruke den mer gammelmodige formen.

30.07.13 14:42
Hei Mestermann,
du sier at invertert ordstilling som "min mor" er gammeldags norsk. Gjelder det bare det muntlige norsk eller ogsaa det skriftlige norsk? Hvilken type ordstilling forventer man i skriftlige saeroppgaver ved universitetet?
-Den spoerreren

30.07.13 16:43, Mestermann no
Begge deler er korrekt. Det er her snakk om stilistiske forskjeller, og dem mestrer man først med erfaring. Generelt kan
man si at overdreven og utelukkende bruk av "min mor" istf. "moren min", "mine tanker" istf. "tankene mine" vil virke litt
oppstyltet, men det er vanskelig å gi deg noen eksakt oppskrift på dette. Når man forsøker å gi noe en mer
distanserende form, brukes den inverterte ordstillingen hyppigere: "Jeg vil nå forsøke å gjøre rede for mine tanker rundt
dette" virker nok mer "akademisk" enn "tankene mine rundt dette".

30.07.13 17:04
Takk for et veldig detaljert svar!