26.07.13 20:48
Den norske forfatteren Arne Garborg var i sin tid medarbeider i tidsskriftet og teaterscenen "Freie Bühne" i Berlin. Han fikk også utgitt romanene "Bondestudentar", "Mannfolk" og "Hjaa ho mor" i Tyskland. Hvilke titler fikk de tyske utgivelsene?

26.07.13 21:08
https://de.wikipedia.org/wiki/Arne_Garborg

Bondestudentar (Bauernstudenten), Mannfolk (Aus der Männerwelt), Hjå ho mor (Bei Mama) und Trætte Mænd (Müde Seelen)

27.07.13 18:00
Takk for svar og interessant henvisning.