22.07.13 19:09
Stichwörter: prutningsmonn
Hei,

hat das "prutnings mon" eller "prutningsmonn" schon einmal jemand gehört und kann es erklären?

Hjertelig takk

22.07.13 19:24
Dokpro hat eine Definition:
"forskjell mellom prisen en selger forlanger, og det han egentlig kan tenke seg å gå med på"

Haben wir da im Deutschen ein Wort für?
"Verhandlungsspielraum" geht in die Richtung, ist aber weniger spezifisch.

23.07.13 01:23, Mestermann no
Å prute = zu feilschen; prutning = das Feilschen
Monn = (reichliche) Menge

Prutningsmonn = der Abstand zwischen verlangtem Preis und denkbarem (niedrigeren) Preis.

Beispiele:
Han forlangte 300.000 for bilen, men jeg forstod at det var et visst prutningsmonn, så etter litt diskusjon fikk jeg
den for 285.000.

Auch in übertragener Bedeutung:
I lønnsforhandlingene mellom arbeidstagerne og arbeidsgiverne er det grunn til å tro at det er et lite prutningsmonn
på begge sider.

På det kunstneriske innholdet har han intet prutningsmonn!