08.07.13 21:05
Laut Wörterbuch ist Siktelse = Anklageerhebung. Auch Anklage?

Siktelsen ble endret til forsettlig drap.

Takk Heiner

08.07.13 21:08, Mestermann no
Siktelse: öff. Anklage.
Siktelsen ble endret = die Anklage wurde geändert

09.07.13 11:09
("Siktelse" er en formalisert foreløpig anklage på etterforskningsstadiet. I utgangspunktet vil den formelt bli omgjort til endelig "Tiltale" før oversendelse til domstolen for straffesaksbehandling. I saker der det foreligger tilståelse med skylderkjennelse kan en sak bli oversendt til retten for en forenklet tilståelsesdom, med grunnlag bare i en siktelse.)

Akel (N)