04.07.13 15:04, prach
Stichwörter: å spille på de rette strengene
Beschrieben werden Rettungsmaßnahmen für eine einsturzgefährdete Brücke. Zum Leiter des Projekts steht folgender Satz im Umgang mit den eingesetzten Arbeitern:

Igjen skulle han vise at han evnet å spille på de rette strengene.

Bedeutet "å spille på de rette strengene", daß er "den richtigen Ton traf" oder "die richtigen Entscheidungen traf"?

04.07.13 15:43
Det kan være tale om å treffe de riktige beslutningene, særlig med tanke på å utnytte sine tilgjengelige ressurser på en optimal måte. Men dette vil nok fortrinnsvis også omfatte at man velger å ordlegge seg på en bestemt måte for at budskapet skal nå best mulig frem overfor en bestemt gruppe med hensyn til å motivere dem eller overbevise dem om hvilke valg de selv skal gjøre, at man tilpasser sin adferd som ikke skaper unødig friksjon og mostand hos andre man er avhengige av å samarbeide med, osv.

Så det nærmere innholdet vil være svært kontekst-avhengig. Men tilltak/valg som styrker samarbeid og høyner andres motivasjon i forhold til ens egne målsettinger er som oftest sentralt. Så for å kunne spille på de rette strengene, kan det å finne den riktige tonen i omgangen/samarbeidet med andre være et viktig element.

(Jeg innbiller meg at uttrykket "spille på de rette strengene" er et bilde for hvordan man får andre til å "danse" den "dansen" man ønsker gjennomført, hvis melodien blir tilstrekkelig henførende.)

Akel (N)

04.07.13 16:22
- men det må ikke bare være tale om positive virkemidler.
Å spille på de rette strengene kan f.eks. innebære at man bruker positivemidler for å lokke en gruppe til å gjøre noe, mens man bruker frykt/trusler for å få en annen gruppe til å handle som ønsket.

Altså en optimal blanding av pisk og gulerot.

Akel (N)

04.07.13 16:39, prach
Vielen Dank, hier ist der Kontext rein positiv - er ließ nämlich den Arbeitern die "reichlich belegten Brote" aus meiner gestrigen Anfrage bringen :-)