24.02.13 10:42
Jeg satt i en diskusjon for et par dager siden og kom ikke på noe ord for "folkeopplysning".
Hva ville man ha sagt på tysk for "folkeopplysning"?
På forhånd takk for svar!

24.02.13 11:52
Wikipedia viser under "folkeopplysning" til "Bildung von unten".

24.02.13 12:39
"Bildung von unten" høres ut som det motsatte - folkeopplysning, sånn som det begrepet er kjent her i landet, betyr at folket skulle opplyses av de få vise, som doserte og skrev om sine fagfelter, til almuens opplysning og sivilisering. Ja, den setningen er sarkastisk skrevet, men det er sånn mange av oss oppfatter f.eks "arbeiderbevegelsen"s AOF og lignende initiativer - dog finnes det også en mer edruelig type folkeopplysningsinitiativer, i form av forskjellige slags organisasjoner som ikke på samme måte var og er tilknyttet absolutistiske ideologier.

Hva oversettelse angår, vil, ifølge den tyske wikipediske artikkel, "Bildung von unten" være en oversettelse, i beste fall, bare av den mest politiske versjonen av det norske fenomenet folkeopplysning. (...versteht sich als politische Bildung...)

Så mitt forslag er å droppe ordet som sådan, og heller forklare i et par setninger hva man selv mener med det begrepet man ville bruke. Av og til er der ikke felles begreper for det man vil fremheve, eller begrepene har fått ulike assosiasjoner, pga sprogområdenes ulike historie.

(Riktignok er det mulig at morsmålstyske her vil kunne oppgi en brukbar oversettelse, men inntil en sådan oversettelse dukker opp, er mitt forslag å heller beskrive fenomenet enn å oversette begrepet.)

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

24.02.13 13:00
Etter at jeg skrev det jeg skrev, kom jeg på en mulig oversettelse, som jeg riktignok ikke har funnet i noen ordbok: Volksbildung.

NB: Som jeg deretter leste på Wikipedia, kan dette ordet henvise til flere forskjellige varianter av saken, slik at min anbefaling til bruk, i dette fall blir noe sånt som "Volksbildung, wobei ich soundso meine..." (og hvor altså "soundso" er en forkortelse for den aktuelle forklaring av hva man mener med begrepet).

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

24.02.13 16:00
Könnte "Erwachsenen- und Weiterbildung" hier passen?

24.02.13 16:18
Mange takk for gode svar akr (N)

Mvh (N)

24.02.13 16:20
Da würde ich nein sagen - Erwachsenenbildung allein könnte zwar altersgemäß passen, ist aber, so wie iche es verstehe, ein zu allgemein gemeintes Wort für diesen Begriff. Und bei Weiterbildung ist man total aus dem Begriff ausgerutscht.

Nein, bei folkeopplysning geht es um Mutationen im Umfeld vom "dem Volke Wissen und Können beibringen", mit oder ohne Politik, Konfessionsgebunden oder nicht, bei engere Fachkreisen oder ein weiteres Feld... Das Begriff kann aber etwas eingeengt werden indem man die Universitäte als Operationsfeld ausschließen - wer schon Student im höheren akademischen Schulgang ist, befindet sich außerhalb die Zielgruppe für diesem Begriff.
(Und eine Ausnahme beim letztgenannte Einengerung könnte natürlich die politische Version sein, weil die ja alle Nicht-mitglieder als Heiden ansehen, und darum als Teil des Missionsfeldes. Ja, ich verwende eine religiöse Sprache dabei - wer so fest an die heilige Sozialismus glaubt, befindet sich nicht mehr in den von Ratio geprägten Zone, wo man immer noch diskutieren kann.)

-akr (N)
(mit rostigem Deutsch ausgestattet)

24.02.13 16:41
(16:00)

Vielen Dank für die ausführliche und auch "erhellende" Antwort.

PS: Du hast dein "rostiges Deutsch" aber gehörig auf Hochglanz poliert. Hatten av!