11.01.13 15:42, Blasi
Wie würde man übersetzen: Er verschanzt sich hinter seiner Abwehrhaltung, in einer Art Trutzburg.
Und: Schmierenkomödie, Schmierentheater

Danke

12.01.13 02:59, Mestermann no
Norwegen ist ein Land sehr arm an Bürgen, und wohl noch ärmer an Trutzburgen, und deswegen kennt man "Trutzburg"
als Metapher nicht. Man muss also entweder auf das Wortbild ganz verzichten, oder den Satz ein wenig frei übersetzen:

Han forskanser seg bak sin egen forsvarsposisjon.
Han bygger forsvarsverker som han trossig forskanser seg bak.

Schmierenkomödie, Schmierentheater: En farse, et lystspill, en buskiskomedie; et farseteater, et lystspillteater, et
buskisteater.

12.01.13 10:47
Daß Norwegen arm an Burgen ist, war mir ja bekannt, aber daß Ihr auch arm an Bürgen seid, ist mir neu. Allerdings ergibt es schon Sinn, wenn ein reiches Land arm an Bürgen ist: Offenbar sind die meisten Norweger tatsächlich so wohlhabend, daß sie keinen Bürgen brauchen. :-)

Herzliche Grüße
Bingitt (Birgit)

12.01.13 12:49, Geissler de
Mir fällt gerade Luther ein, "Ein feste Burg ist unser Gott". Auf Norwegisch:
Vår Gud han er så fast ei borg.

12.01.13 13:45, Blasi de
Also im Sinne von Schmierenkomödie mit falschen Beschuldigungen, Intrigen und solchen Machenschaften würde man im Norwegischen farseteater verwenden??

12.01.13 14:06
At man forskanser seg bak egne forsvarsverker er vel greit nok, Mestermann, men at man forskanser seg "bak sin egen forsvarsposisjon" forekommer meg ganske umulig - eller befinner du deg ofte litt bak deg selv? ;-)

Akel (N)

12.01.13 14:46
Den oversettelsen tar nok utgangspunkt i det OP'en spør etter, og det å "sich hinter seiner Abwehrhaltung verschanzen" er nok like lite meningsfull.

12.01.13 14:47
*meningsfylt.

12.01.13 21:54, Blasi de
Eg tror oversettelsen "å forskanse seg bak sin egen forsvarsposisjon" er ganske bra. Man må da ikkje tolke meiningen bokstavelig talt. I denne tilfelle oppfatter eg forsvarsposisjon metaphorisk som forsvarsverk. :-)

13.01.13 14:17
Jeg er ikke fremmed for en slik metaforisk forståelse, problemene er bare det at når vi snakker om å forskanse seg "bak" dem, så er vi ikke lenger så metaforisk at det gjør noe, men derimot ganske så konkrete - og til alt overmål innebærer det å forskanse seg bak det som har vært forsvarsposisjonene at man har oppgitt dem for en slik funksjon slik at de ikke lenger er noen forsvarsposisjon. Dersom man likevel vil fastholde en mer generell, metaforisk bruk også i denne situasjonen, må både den tidligere og nåværende forskansningposisjon ses som en samlet forsvarsposisjon, og man er altså fremdeles i posisjonen, ikke bak den. Den eneste måten man i en slik sammenheng kan befinne seg bak en forsvarsposisjon er ved oppmarsjretrett, men da er man ikke forskanset.