Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei,

jeg leser om at Arbeiderpartiet i 1887 ville ha 'berettigede arbeidsplassnedleggelser'. Kan noen hjelpe meg med dette? Hva betyr dette? Takk!

28.09.12 18:09
Er veldig gammel ordbruk, og er ikke helt sikker på betydigningen selv, tror svaret ligger i
at de ville ha større kontroll på hvilke arbeidsplasser som ble nedlagt. Norge hadde i denne
perioden en økonomisk nedgangsperiode, og for å unngå for stor arbeidsledighet, ville AP
berettigede arbeidsplassnedleggelser, altså holde kontroll på næringslivet.

Er altså ikke sikker på dette.

29.09.12 00:26
Ordbruken er ikke så veldig gammel. Det er et uttrykk som fra tid til annen, senest på 1980-tallet, blir brukt om
nedleggelser av bedrifter som er nødvendige og berettigede i et overordnet samfunnsøkonomisk og
bedriftsøkonomisk perspektiv. Det handler altså på den ene siden om en pragmatisme i forhold til næringslivets
interesser av lønnsomhet kontra arbeidernes interesser av å beholde sine arbeidsplasser. På den annen side var
kravet, som 18:09 skriver, samtidig at det offentlige skulle ha en viss kontroll med hvilke bedrifter som faktisk var
ulønnsomme og måtte legges ned, slik at ikke bedriftseierne skulle kunne legge ned enhver bedrift straks den
begynte å bli ulønnsom eller ikke tjente inn nok penger, men være nødt til å vise solidarisk samfunnsansvar. Altså:
Berettigede arbeidsplassnedleggelser = bare nedleggelser av arbeidsplasser der det virkelig er nødvendig.

29.09.12 09:32
Med sine minst 125 år på pukkelen er uttrykket ikke akkurat av det yngste slaget. Det er så gjengs at et Google-søk bare finner det her i Heinzelnissen.

29.09.12 13:28, Geissler de
Det første argumentet teller ikke. "Brød" er mye eldre og fortsatt i bruk, sies det. Men om
Google ikke finner det, kan det være et tegn på at det ikke brukes så mye.

29.09.12 21:38, belgierin be
Tusen hjertelig takk til alle sammen!