Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei, ich weiß ja, dass die Norweger es nicht so mit der Anrede haben, aber schreibe ich wirklich direkt drauf los, wenn ich einem studieveileder (der mir noch unbekannt ist) eine mail schreiben möchte? Nicht wenigstens ein "hei" oder "god dag" an den Anfang? Danke euch :)

24.08.12 18:35
Det er ikke noe i veien for å starte med et vennlig "Hei", mange gjør det.
- men det er nok ingen som i en slik kontekst reagerer om du lar det være heller.

"Hei" er egentlig en ganske så uformell hilsen, men har etter hvert blitt tatt i bruk i mer hverdagslige, alminnelige sammenhenger. I de mer formelle sammenhenger bør den derimot fortsatt unngå - da er det bedre å bruke den mer upersonlige formen uten noen innledende hilsen.

Akel (N)

24.08.12 19:22
Tusen takk, Akel. :)

25.08.12 03:13, Mestermann no
Enig med Akel, men om man kjenner navnet på den man skriver til, også i et formelt brev, er det aldri galt å skrive:
"Kjære Per Hansen", jf. den engelske tradisjonen med å begynne med "Dear Peter Smith", også om man ikke kjenner
vedkommende annet enn gjennom hans underskrift.

25.08.12 11:42
Jeg tror nok ikke jeg er helt enig med Mestermann hvis han mener at man alltid skal kunne bruke "Kjære ...." også i mer formelle sammenhenger. Hvis man henvender seg til en person som representant for en institusjon/firma han/hun er ansatt i e.l., vil jeg - etter i et nokså langt livsløp å ha befunnet meg på i begge ender av den slags kommunikasjon i ulike samfunnsområder - som utgangspunkt tendere mot å regne "Kjære" som et fremmedelement. Det er imidlertid så mange ulike nyanser av relasjoner til institusjoner/personer det kan være snakk om, slik at det er vanskelig å være absolutt på dette temaet.

(Og min grad av fremmedhet for "Kjære ..." i disse sammenhengene uttrykker jeg altså som medlem av en etterhvert noe eldre generasjon, og innbiller meg at det i enda større grad gjelder de yngre generasjonene - selv om de yngre altså lettere kan bryte ut av den formelle/anonyme stilen med å ta i bruk et (ungdommelig) "Hei" i sammenhenger som jeg selv synes kan være til å gremme seg over.)

Akel (N)

25.08.12 17:31
Anschlussfrage: Wie würde man Akels "Jeg tror nok ikke jeg er helt enig ..." ins Deutsche übersetzen?

25.08.12 21:11
Man müsste das nok wohl in den Nebensatz ziehen, und zwar zusammen mit dem ikke.

Ich glaube, ich bin wohl nicht ganz der selben Meinung wie...

25.08.12 22:53
Korrektur: derselben (ein Wort)