Direkt zum Seiteninhalt springen

Hallo :)

ich hoffe Ihr koennt mir helfen...

Jeg prøver til lære for testen men jeg falle i staver helen tid.

Ich versuche fuer die Tests zu lernen aber bin mit den Gedanken woanders.

Kann man das auf Norwegisch so schreiben oder waere das nicht ganz richtig byw. gibt es eine elegantere Ausdrucksweise?
Vielen Dank schonmal!

24.08.12 13:15
Jeg forsøker å greie testen, men har tankene andre steder.

26.08.12 15:05
Forsla: "Jeg forsøker å studere til prøven, men har tankene mine andre steder."

"zu lernen" på tysk tilsvarer "studere" på norsk. På norsk finnes ordet lære, men det brukes både om å lære (seg) noe, altså studere, eller å lære (bort) noe, altså å undervise. For å få tydelig fram hva man mener er det best å presisere hvilken betydning av ordet som menes.

Eller, man kan unngå behovet for å presisere dette ved å bruke et annet ord enn "lære", her "studere".

Når man snakker om en erfaring man har fått, og f.eks bruker "Hast du was gelernt?" så er "lære" riktig ord. Da kan man si noe sånt som "Har du lært noe nå?"

- norweger

26.08.12 17:23, Geissler de
Jeg prøver å lese til eksamen ...