Direkt zum Seiteninhalt springen

Hallo,
Auszug aus dem Strafgesetz:
"for under særdeles skjerpende omstendigheter, å ha øvet vold mot en annens person eller på annen måte fornærmet ham på legerne".
Was bedeutet hier bitte "legerne"?
Vielen Dank im Voraus.

10.07.12 07:41
legeme = Körper

10.07.12 08:20
Vielen Dank!

13.07.12 01:16
(Streng tatt er ikke dette et sitat fra loven, men en sammenslåing av deler av to bestemmelser, slik som er vanlig i en tiltalebeslutning som en angivelse av hvilket straffebud en tiltalt skal ha overtrådt.)

Det interessante er imidlertid hvorfor loven (§ 228) snakker om "fornærmer ham på legeme" og ikke "... på legemet"?

Vi vil jo ikke tilsvarende si "eller krenket ham på kropp", men derimot " ... på kroppen".

Akel (N)