Direkt zum Seiteninhalt springen

Hei,

mange nordmenn sier at jeg har ein dansk aksent. Jeg tror det er på grunn av den manglende eller for svake språkmelodien. Har dere noen tips om hvordan jeg kan trene det litt? Jeg vet, jeg skulle snakke så mye som mulig med folk, men er det noe jeg kan gjøre bortsett fra det? Jeg lytter også mye til radio og lydbøker.

Eller er det mer en språkmelodien som utgjør det "danske" i språket?

24.06.12 14:23, Mestermann no
Mange nordmenn hører ikke forskjell på dansk aksent og tysk aksent, og de er da også litt like. Men hvis nordmenn
tror du opprinnelig er dansk, betyr jo det at du snakker norsk veldig godt! For da betyr det at du ikke gjør mange
språklige feil, siden dansk og norsk er så like språk.

Det vanlige er at når skandinaver bosetter seg i hverandres land, tilpasser man nok ordvalget en del, så man blir
fortstått, men man gjør ikke noe forsøk på å skjule at man er en svenske i Norge, nordmann i Sverige eller danske i
Norge. Det er da heller ikke nødvendig, for vi er vant til å høre hverandres språk og aksenter og oppfatter dem ikke
som virkelig fremmede, siden migrasjonen mellom de tre land alltid har vært betydelig. I Norge hadde vi jo i over
femti år en konge, Haakon VII, som altid talte norsk med tydelig dansk aksent, og det var jo helt problemfritt, og alle
oppfattet ham som norsk konge.

Dansk har - som tysk - ikke på samme måte melodi (tonem) i språket, slik norsk og svensk har det. Danskene hører
ikke alltid forskjell på svensk og norsk, enda norsk bokmål i grammatikk og ordforråd ligner mye mer på dansk enn
svensk gjør det - danskene hører ofte "bare melodien", altså det tydelige tonefallet der man går opp og ned i tonen,
og forveksler dermed svensk og norsk. På norsk markerer vi, eller betoner, ofte ved å sette tonefall, mens man på
dansk og tysk markerer med støt, for å si det litt forenklet.

I tillegg kommer at dansk, som tysk, er preget av skarring og vokalisering av en del konsonanter, samt dypere
vokallyder. Dersom du vil forbedre din uttale på norsk, kan du jo bruke en diktafon. Du kan spille av setninger fra
lydbøker eller radio/TV og så sammenligne din egen uttale med dem fra diktafonen. Du kan også få en nordmann til
å lese inn noen setninger for deg.

Viktig er å arbeide med å få til tonefallet (tonemene), og det kan du øve med "rimende" ordpar som: Vannet / vanne
- huset / huse - kruset / kruse osv., som uttales med hhv. tonem 1 og 2. Når du synes du får det til, kan du gå
over til lengre ord med vanskeligere melodier, som dørklinke / sammenklinke - bokhylle / CD-hylle -
sangforening / tangforgrening. Du vil oppdage at det er ikke så lett!

Vokallydene er på norsk som oftest lyse og klare, og ligger godt fremme i munnen, er skarpere. Siden du ser ut til å
være østerriker, tror jeg du har en fordel her. Spesielle vanskeligheter byr ofte U, Y og Æ på, der er uttalen en helt
annen enn tysk U/Ü, Y og Ä.

Mange steder i Norge skarrer man, så der står du valgfritt om du vil bruke rulle-r eller ikke, men man skarrer - man
vokaliserer ikke r-en som på tysk. Man sier altså ikke "me-ah", men "meR" (skarrende eller rullende R).

Østnorsk byr dessuten på den merkelige, nasale r-lyden, som i "Karl Johans gate", "ungarsk", "barn", som nesten
ingen nordmenn som ikke er fra Oslo får til heller...

Øvelse gjør mester! Lykke til!

24.06.12 16:25
Takk skal du ha! Det er et veldig brukelig svar!