18.06.12 21:58
I ordbok står det at "møring" viser både til Sunnmøre og Nordmøre, men jeg har erfaring med
at det vanligvis er nordmøringer som sier det. Er det noen forskjell her, eller jeg tar
feil?

18.06.12 23:59, Cerebellum no
Erfaringen din kan vel ingen ta fra deg :)

Jeg vet ikke om at det er noen forskjell i bruk eller betydning mellom Sunnmøre og Nordmøre. På nasjonalt plan er det imidertid sjelden at uttrykket brukes alene - da vil det enten være sunnmøring eller nordmøring. Når man tar i betraktning at de klassiske figurene på Sunnmøre og Nordmøre faktisk er ganske forskjellige, er det vel ikke så unaturlig at de færreste ser på en 'møring' som et enhetlig begrep.

19.06.12 08:33
De er bare enige når det går mot romsdalingene.

Lemmi