17.06.12 23:12
Stichwörter: Strafbefehl
Hallo, kan noen hjelpe meg med oversettelsen av ordet "Strafbefehl"?

17.06.12 23:24, Cerebellum no
Det har vært oppe noen ganger før, men ettersom dette faktisk ikke finnes i norsk strafferett, er det ingen som har kommet opp med en god oversettelse. Det nærmeste er vel at man foreslår 'forelegg', selv om det ikke er synonymt.

Se f.eks. 19.15 under http://www.heinzelnisse.info/forum/permalink/11607, og bruk gjerne søkefunksjonen selv.

17.06.12 23:51, Cerebellum no
Etter å ha fundert litt, kommer jeg til at en riktigere oversettelse ville være 'Dom etter forenklet rettsbehandling'. Hvis du ikke trenger å være helt presis i oversettelsen, kan du kanskje enkelt og greit si 'Forenklet dom'?

Det som gjør det vesentlig forskjellig fra 'forelegg', er at et forelegg utstedes av påtalemyndigheten, og kan så bringes inn for retten hvis anklagede ikke godtar det. 'Strafbefehl' er derimot en avgjørelse som er fattet av retten (der Strafrichter des Amtsgerichts).

18.06.12 18:24
- og derfor blir en bedre betegnelse "Forelegg utferdiget av domstolen", eller eventuelt "straffedom avsagt uten rettsmøte".

("Dom etter forenklet rettsbehandling", (som ikke er noe begrep i norsk straffeprosess) - vil lett kunne forveksles med "Tilståelsesdom" som ER en dom som avsies etter en forenklet muntlig forhandling uten bevisførsel.)

Akel (N)