13.06.12 12:29
Stichwörter: etterretning
Dokpro sier at "ta til etterretning" betyr "godta som en kjensgjerning uten kommentar".
I Breiviksaken sier Den rettsmedisinske kommisjon at den burde ha skrevet: «tar rapporten til etterretning, men er fortsatt uenig».

Gitt at dokpros betydning er entydig: Hvordan kan man ta noe til etterretning, men fortsatt kommentere at man er uenig?

13.06.12 14:51
Etterretning

Hva betyr det å ta noe til etterretning? Betyr det noe annet og mer enn å ta noe til orientering? Hvis man får kritikk og sier at man tar det til etterretning, har man da forpliktet seg til å rette "oppatt æille feila fra i går"? Eller sier man bare at jeg hører hva du sier, og du kan vel ha et poeng, men ikke f... om jeg har tenkt å foreta meg noe?

Hvis vi går til Norsk Ordbok, som redigeres av Tor Guttu, finner vi denne definisjonen av "ta til etterretning": "erkjenne mottagelsen (og la seg veilede) av en meddelelse uten (foreløpig) å foreta seg noe spesielt el. uttale seg mer om den".

Det ligger altså en antydning om at man med tid og stunder kanskje kommer til å gjøre noe, men neppe et løfte. Slik sett er det jo et glitrende uttrykk for politikere, enten de er midt oppe i en valgkampinnspurt eller ikke.

Etterretning er også et ord for spionasje, gjerne den vanlige oversettelsen av det engelske "intelligence". Der er særlig amerikanerne bitende sarkastiske og hevder at "military intelligence" er et contradictio in adjecto, altså et utrykk med en innebygget motsetning, på linje med smultstekte isbiter eller dansk fjellsmør.

13.06.12 14:52
Glemte å legge til at ovennevnte sitat stammer fra Per Egil Hegges språkspalte.

13.06.12 15:25, Geissler de
Der Ausdruck "å ta noe til etterretning" deckt sich m. E. zu hundert Prozent mit dem
deutschen "etwas zur Kenntnis nehmen".

13.06.12 15:44
Das hätte ich auch so übersetzt; allerdings habe ich noch zu wenig Erfahrung mit der norwegischen Sprache, um beurteilen zu können, ob hier eine hundertprozentige Deckungsgleichheit besteht.

Siehe zu "ta noe til etterretning" auch:
http://www.sprakradet.no/nb-no/Aktuelt-ord/Til-etterretning-og-til-orientering/...

(Übrigens steht an anderer Stelle im dokpro als Erläuterung zu "ta til etterretning, til orientering" nur "oppfatte, merke seg". Das spricht ebenfalls für die Bedeutung "zur Kenntnis nehmen".)

Herzliche Grüße
Birgit

13.06.12 18:36
Ut fra den redegjørelse som formannen i Den rettmedisinske kommisjon ga i retten i går, må det fastslås at det er et særdeles dårlig utgangspunkt for diskusjoner om presis språkbruk å bygge på kommisjonens anvendelse av dette begrepet og hint ...

Akel (N)