12.06.12 16:52
Stichwörter: overens
Weiß jemand, was mit jmd. klarkommen heißt? Ich glaube nicht, dass Vi klarer oss. gehen würde, oder doch? Vielen Dank im Voraus für Antworten!

12.06.12 17:34
komme overens med noen (im Sinne von sich verstehen)

12.06.12 18:37
Nei, å "komme overens med noen" betyr ikke å forstå noen. Det betyr å bli enig med noen - å gjøre en avtale med noen. ( Jf. en overenskomst.)

Akel (N)

12.06.12 19:40
En mulig formulering er "å finne ut av det med hverandre".

Akel (N)

12.06.12 20:06
Akel, du har ikke forstått hva "sich verstehen" betyr. Og din tolkning at komme overens med betyr "å gjøre en avtale med noen", er litt snever. Dokpro anfører også: passe sammen de kommer godt overens.
Her er en oversettelse til engelsk:
http://www.easytrans.org/no/?q=komme+overens+med
komme overens med = get along with (ingen avtale eller overenskomst i bildet her)

Et praktisk eksempel (herfra: http://godevibber.no/forum/index.php?topic=2494.0 ):

Dama mi digger at jeg er ung og frekk, men det er vennene hennes som er problemet. Føler at hver gang jeg prøver å si noe ser de ned på meg. Dette ender ofte med at jeg ikke sier en dritt, noe dama ikke liker. Hvor mye skal jeg gidde å jobbe for å komme overens med dem?

Den siste setningen på tysk kunne være: Wie sehr soll ich mich anstrengen, um mit ihnen klarzukommen?

12.06.12 20:38
Har 20:06 lest Akel 19:40 før Akel kritiseres?

12.06.12 20:54
Neppe, for "å finne ut av det med hverandre" er jo det samme meningsinnholdet som 20:06 påberoper.

Men jeg skal på den annen side gi 20:06 rett i at jeg anvendte et litt for snevert tolkningsrom for "komme overens".

Det er en nyanse mellom å "komme overens med" og å "komme overens om". Og på grunn av en liten yrkesskade var det "komme overens om" - som ubetinget betyr å bli enige om - som sto litt for dominerende i min tanke da jeg først skrev.
Den samme enighets-betydningen blir det når man sier "komme overens med noen om [noe]".

Snakker vi derimot om bare "komme overens med [noen]", så kan det bety det å finne ut av det med hverandre, finne en modus vivendi o.l. - OG å bli (uspesifisert) enige.

Akel (N)

12.06.12 22:03
Utgangspunktet til 16:52 var "mit jmd." klarkommen, å komme overens "med noen".

12.06.12 22:17
@20:38 "Kritikken" gjelder ene og alene Akels første bidrag (som Akel selv nyanserer i 20:54).