05.06.12 21:38
Stichwörter: odelstingsproposisjoner, Ot.prp.
Ist Ot.prp. die Abkürzung für Odelstingsproposisjoner oder Odelstingsbeslutning ? und was bedeutet dies?

takk takk takk