01.06.12 23:23
Kan noen forklare hvorfor det heter "den slags maten", "en slags fugl"? "Slag" er jo i utgangspunktet intetkjønn, så en kunne tenke seg at det måtte være en fugl som tilhører et visst slag. Eller er det bare et av disse "sånt er det, aksepter det"-spørsmålene?

02.06.12 00:44, Mestermann no
"EN slags" virker ulogisk, fordi ordet "slag" er intetkjønn.
Opprinnelig er - ganske riktig - "slags" beskrivende genitiv av nøytrumsordet "et slag", men det er for lengst å se
som et selvstendig, maskulint substantiv: "En slags - slagsen":

En slags helt - en slags fugl - en slags dame - en slags hus - samme slags øyne - alle slags tanker.

I eldre norsk kan man finne sammenstillinger som dette: Det var et par utmerkede eksemplarer av slagsen.

Men: Merk også at det kan være minst like vanlig - når det gjelder etterstilte intetkjønnsord - å skrive: Et slags hus.

"Den slags maten" er forøvrig ikke en gyldig setning på norsk; det må i tilfelle stå "den slags mat".

03.06.12 15:57
Takk!