19.11.05 23:39
kan noen hjelpe meg og skrive en liten tekst fra presens til preteritum?

20.11.05 14:41
hei! det er egentlig ganske enkelt på tysk. så vidt jeg vet, forandrer verken ordstillingen el kasus seg, så det er bare å se på verbformene og bøye dem... husk sterke og svake verb! lykke til! Anna