08.05.12 08:54
Kan jeg sier Kropsangrepp? Takk

08.05.12 09:25
meinst Du Kørperverletzung? Das wære kroppsfornærmelse

08.05.12 11:57
Upss...var kroppsangrepp helt feil ord for Koerperverletzung?

08.05.12 12:29
Gib mal auf Google.no ein:
site:.no kroppsangrep. Das gibt eine Handvoll Treffer, und in keinem, soweit ich das sehen kann, bedeutet es "Körperverletzung".

08.05.12 13:23
Begrepene "legemsfornærmelse" og "legemsbeskadigelse" (for hhv de mindre alvorlige og de alvorlige lovbruddene) har vært mye brukt til nå, fordi det var disse begrepene som ble brukt i straffeloven av 1902.

Den nye straffeloven av 2005 (som ikke enda er satt i kraft) bruker "kroppskrenkelse" og "kroppsskade".

Akel (N)