02.05.12 12:25
Stichwörter: alle, ausgegangen, leer
Hei Freunde,
Ich kan nicht verstehen die Bedeutung von "Das Bier ist alle".Wo ist das bier? Alles ist da?
Hilsen, Robert

02.05.12 12:42, Mestermann no
At noe er "alle" er et tysk særuttrykk som betyr at det er slutt på noe, i dette tilfelle at "det er slutt på ølet".

02.05.12 12:43, Mestermann no
På norsk ville vi vel kanskje si: Det er tomt for øl.

02.05.12 21:09
OK takketakk!
Robert

03.05.12 07:45
Jeg vet ikke om dette stemmer, men jeg har hørt at dette er oprinnelig et fransk utrykk: 'allé' = gegangen, dvs. ikke lenger til stede. Høres ganske greit ut, men som sagt, vet ikke om det er korrekt.
Mvh RS.de

03.05.12 09:37, Geissler de
Dette høres ut som en folkeetymologi. Allerede Luther bruker "all" i denne betydningen.

04.05.12 10:13, Mestermann no
Det kunne være interessant å vite hva som er opprinnelsen til dette helt spesielle uttrykket.

04.05.12 17:59, Wowi
Zur Herkunft steht im "Kluge": Die regionale Bedeutung "leer, ausgegangen" (alle werden usw.) beruht wohl auf einem Konstruktionswechsel oder einer Ellipse: wenn z. B. die Kartoffeln alle verbraucht sind, dann sind sie alle.