26.03.12 21:32
Stichwörter: uglesett
Vad tydar "uglesett"?

26.03.12 21:41, Geissler de
Eksempelsetning:
De som stiller spørsmål uten å sjekke ordboka først, blir uglesett.