22.03.12 16:03
Hallo Ihr Lieben,

wie würdet ihr "vorhersehbare Fehlanwendung" (aus einem technischen Text) ins Norwegische übersetzen? Ich bin für jeden Übersetzungsvorschlag sehr dankbar.

22.03.12 16:42, Mestermann no
Da braucht man mehr Zusammenhang.

22.03.12 19:27
forutsigbar feilbruk

Beispiel:
Ved konstruksjon og bygging av maskiner og ved utarbeiding av bruksanvisninger skal produsenten eller dennes representant ikke bare ta i betraktning maskinens forutsatte bruk, men også ta hensyn til eventuell rimelig forutsigbar feilbruk.

http://www.handboka.no/Sak/Forskrifter/Aml/Famj/fam53v01a.htm