03.11.05 23:24
Hei!
Finnes det på tysk ord for "konkurranseutsetting" og "konkurranseutsette" eller må det omskrives?
For eksempel:
Bergen vil konkurranseutsette skolerenholdet.
Konkurranseutsetting av pleie- og omsorgssektoren har gitt Oslo kommune besparelser på 42 millioner.

04.11.05 08:46
Hallo, ich würde sagen: "Ausschreibung von Leistungen im freien Wettbewerb"

Hilsen
Günter aus U.

04.11.05 21:29
Takk for hjelpen!