03.11.05 12:00
Hallo: Kann man im Sprachgebrauch sagen, dass "Kunnskapsminister Øystein Kåre Djupedal" so etwas wie der norwegische Wissenschaftsminister ist, obwohl "vitenskap" und "kunnskap" ja wohl nicht (ganz) dasselbe meinen, oder? Danke für die Hilfe Günter S. aus U.

03.11.05 12:15
Øystein Djupedal er kunnskapsminister, i et nyopprettet departement som styrer hele skoleverket fra grunnskolen til videregående skole (=Gymnasium). I tillegg har han ansvar for universitetene. Tidligere lå ansvaret for utdanningssektoren sammen med kirke og kultursaker i et Kirke og Undervisningsdepartement. Man kan si at Djupedal er kunnskapsminister, og gjennom det har ansvar for forskning og utvikling (FOU på norsk).
Bjørn Kåre Salvesen, bjorn.salvesen@c2i.net , Oslo

03.11.05 12:36
Wenn es ein deutscher Begriff sein soll, passt vielleicht "Kultusminister" besser.