10.09.11 18:04
Gibt's eine norwegische Version von "Lobe den Tag nicht vor dem Abend" / "Don't count your chicken before they're hatched" und dergleichen?

10.09.11 19:09
To aktuelle norske ordtak:

Ikke selg skinnet før bjørnene er skutt.
Dagen er ikke omme før solen har gått ned.

De ligger ganske så nær hverandre, men har ikke helt identisk betydning. Det første er en advarsel om at man ikke må ta resultatet for gitt før en (selv) har sørget for å få grunnleggende forutsetninger på plass. Det andre indikerer at det kan alltids inntreffe noe som man ikke har forutsett - det er ikke slutt før det er slutt.

Det andre er altså på ett vis mest generelt, og dekker vel slik sett det første - ved det at noe av det uforutsette kan være at man ikke fikk se snurten av noen bjørn den aktuelle jaktdagen og derfor heller ikke fikk skutt noen bjørn - og følgelig heller ikke har noe skinn å selge.

Akel (N)

10.09.11 19:38
Beklager, jeg ser nå at det kom med en e for mye og dannet flertall. Det heter

Ikke selg skinnet før bjørnen er skutt.

Akel (N)

11.09.11 02:18, Mestermann no
"Ingen kjenner dagen før solen går ned" laut meinem Wörterbuch.

11.09.11 02:34
Auf deutsch ist übrigens "Du sollst/Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben" weitaus üblicher.
Und "Man soll das Fell des Bären nicht verteilen (oder verkaufen), bevor er erlegt ist" sagt man auf deutsch auch.

11.09.11 09:58
Ja, "Ingen kjenner dagen før solen går ned", som Mestermann peker på, er vel kanskje den mest vanlige varianten av dette ordtaket.

Akel (N)

11.09.11 15:55
Takk for alle inspillene!