04.09.11 11:31
jeg ble tilkallt TIL noe???

04.09.11 12:11
??? også mulig:
fra
for

04.09.11 21:07
Nja, den dere "fra"en vet jeg nå ikke helt. Man kan selvfølgelig ha en konstruksjon som "Etter at det hadde oppstått en ny ulykke ble den ene ambulansen tilkalt fra det første ulykkesstedet". Men forøvrig som hovedmønster: "Begge ambulansene ble tilkalt TIL det nye ulykkesstedet". Og videre "Den ene bli tilkalt for å ta seg av den brannskadde personen." samt "Den ble tilkalt av utrykningslegen som allerede var på ulykkesstedet."

Akel (N)