Direkt zum Seiteninhalt springen

Wie übersetzt man das Wort "Desinteresse" ins Norwegische?

Takker og bukker! :)

22.06.11 13:53
Den var vrien ... prøv "desinteresse" (viktig med liten forbokstav!).

22.06.11 16:08, Mestermann no
Manglende interesse ist auch möglich.

23.06.11 15:53
Jeg vil ikke bare si at "manglende interesse" er mulig, men er det som det heter på norsk.

Et skolert menneske vil jo kunne skjønne hva som menes med desinteresse, men det er etter min oppfatning ikke egentlig noe ord i allmenn bruk på norsk.

Fordi jeg er oppmerksom på at "disinterest(ed)" på engelsk kan ha to valører, tillater jeg meg å benytte anledningen til å spørre om det samme er tilfelle på tysk for "Desinteresse"?

Den ene betydningen er at man mangler en interesse i et spørsmål fordi spørsmålets løsning ikke egentlig betyr noe for en. Dette kan innebære at man ganske enkelt ikke gidder å bry seg om en problemstilling, fordi det ikke angår en selv. Men det kan også ha et mer formelt aspekt ved seg, typisk ved at man blir nektet å innlede et søksmål for domstolene, fordi man mangler rettslig interesse i søksmålets avgjørelse.

Den andre betydningen av "disinterested" er en betoning av at den som mangler interesse i et spørsmål, da også er nøytral, når dette er en kvalitet som etterspørres, typisk en som skal avgjøre et tvistespørsmål mellom to parter.

Så for rettssaker blir det faktisk et krav til partene at de ikke er "disinterested", mens det for dommeren er et krav om at han er det.

Brukes begrepet tilsvarende på tysk?

Akel (N)