Direkt zum Seiteninhalt springen

Wie übersetzt man Nachbesserungsklausel? Kann mir jemand helfen?

05.04.11 14:16
Reparasjonsklausul.

05.04.11 15:58, peter620 de
Jeg har snakket med vår advokat - det finnes ikke noe slik som reparasjonsklausul. Det finnes ingen direkte oversettelse fra tysk til norsk. Grunnen er at dette som regel ikke anvendes i Norge. Hvis man vil ha en slik kontrakt, så må man beskrive hvordan etteroppgjør skal reguleres, men uten overskrift med et ord.

05.04.11 19:56
Tja, tja. Det høres for meg ut som at den advokaten - hvis han er korrekt forstått - har uttalt seg litt vel generelt, og kanskje på litt sviktende premisser.

Det er da generelt ikke noe i veien for i en avtale å skrive en bestemmelse som gis overskriften "Etteroppgjør" eller "Utbedring av mangler" e.l.

Men mener du at det er noen form for standardisert innhold i en Nachbesserungsklausel, eller hva skal den inneholde?

Akel (N)

06.04.11 10:10
Nei, da har du missforstått. Selvfølgelig kan du skrive en bestemmelse som gis overskriften "etteroppgjør", men dette er ikke 100% det samme som Nachbesserungsklausel. Utbedring av mangler har ikke nødvendigvis med Nachbesserung å gjøre. F.eks.: Selger du en tomt med antatt bruksareal ifm eiendomsutvikling i fremtiden, så kan en Nachbesserungsklausel være at man på forhånd blir enig at kjøpsprisen tilpasses opp/ned til realiseringstidspunktet innen xx år dersom bruksarealet blir xx% mer/mindre.

Nachbesserungsklausel i seg selv har altså en definert betydning som ikke kan oversettes direkte til norsk med et ord.

06.04.11 16:38
Jeg synes det høre ut som et "Etteroppgjør", jeg. Det er da en ganske vanlig konstruksjon at en avtalt pris blir justert i ettertid ut fra utviklingen av visse i avtalen nærmere definerte faktorer - og at man har en bestemmelse i avtalen om dette etteroppgjøret og kaller den for "Etteroppgjør".

Akel (N)

06.04.11 16:42
Ev. kall den "Prisjustering(sbestemmelse)".

Akel (N)

07.04.11 08:48
Det kan være mangler ved salgsobjektet som er kjent for både selger og
kjøper ( f.eks. bolig )
Omsetning kan finne sted med klausul om senere utbedring/reparasjon, som selger har
ansvaret for.( Og kanskje skjer siste del av betalingen først når utbedringene er foretatt )
Oddy

07.04.11 20:02
Ja, Akel (N) - so könnte man das nennen.
Oddy: eine Nachbesserungsklausel hat mit deinem beschriebenen Beispiel meines Wissens wenig zu tun. Eine solche Klausel dient dazu den Kaufpreis zu einem späteren Zeitpunkt anzupassen. Lies dir mal dieses Beispiel durch:
http://www.steuerkanzlei-bedarf.de/skb/skb_land_und_forstwirtschaft_archiv/6412...