28.03.11 10:22
Wie kann man das Wort "tegne" in folgenden Zusammenhängen richtig ins Deutsche übertragen:
"Filialen vill tegne forretning", "all forretning vil i fremtiden tegnes mot balansen til morsselskapet"... Dafür bekomme ichleider keinen deutschen Ausdruck hin.
"Etwas gegen die Bilanz zeichnen" ergibt irgendwie keinen Sinn, oder?
Danke schonmal :)

28.03.11 12:14
Tegnes eller regnes ( avregnes ) ? Dein Satz " all forretning vil .....gibt keinen
Sinn.
Å tegne kann unterzeichnen bedeuten. " Filialen tegner på vegne av morselskapet "
Oddy

28.03.11 15:13
Enig generelt når det gjelder det uklare meningsinnholdet i de opprinnelige setningene.
"Tegne (for)" brukes normalt om å kunne opptre på en annens vegne, fortrinnsvis underforstått "tegne firmaets signatur". Myndigheten til å gjøre det tillegges etter loven noen i selskapets ledelse, og andre kan gis særskilt bemyndigelse til dette i vedtektene. En slik myndighet kan altså gis til personer, men en "filial" kan i utgangspunktet ikke "tegne" på vegne av noen fordi det ikke er noen rettslig separat enhet, men bare en del av et selskap. (Filiasjefen f.eks. kan derimot gis en rett til å tegne selskapets firma.)

Akel (N)

28.03.11 15:54
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Akel für die Korrektion
und zeichne mit freundlichen Grüßen
Oddy