24.03.11 04:55
Stichwörter: på å
Hvordan oversetter man 'på å' til tysk? For eksempel:

Jeg tenkte på å reise til Tyskland på ferie i sommer.

Ich dachte daran, diese Sommer nach Deutschland in Urlaub zu fahren. ?

24.03.11 05:12
Ja, riktig!
Men: "diesen Sommer" (akkusativ)
og: "in den Urlaub zu fahren" er bedre

24.03.11 06:49
"in den Urlaub zu fahren" er ikke bedre, men like bra.

24.03.11 13:27
Så når man i ulike sammenhenger har 'preposisjon + å' blir det pronominaladverb + , + leddsetning? Var helst denne delen av setningen jeg tenkte på.