21.03.11 13:30
Stichwörter: Aktiva, Besitz, Bilanzsumme, eiendel, eiendom, Eigentum, Grundstück, Hab und Gut, Immobilie
Was ist er Unterschied zwischen "Eiendom" und "Eiendel"? Ich dachte eigentlich das wäre
das Gleiche, habe aber hier ein Dokument liegen wo von "eiendomer og eiendeler" die Rede ist. Das würde mich mal interessieren.

21.03.11 14:04
Eiendom : Immobilien ( Wohnimmobilien ), Liegenschaften - ( Engl. real estate )
Eiendeler : Eigentum, Vermögen, Besitz ( estate, property )
Oddy

21.03.11 14:04
eiendom = allgemeiner Begriff, der Besitz im weitesten Sinne umfasst, auch Immobilien

eiendeler = mobile Gegenstände

Lemmi

21.03.11 14:21
Umgekehrt Lemmi !
Die Linke Seite der Bilanz ( balansen )heißt Eiendeler ( Aktiva )
Oddy

21.03.11 15:37, Rie no
Mein Beitrag:
"Eiendom" hat mehrere Bedeutungen: 1) Eigentum (juridische Herrschaft). 2) Besitz (faktische Herrschaft). 3)
Grundstück, Immobilie.
"Eiendeler" hat auch mehrere Bedeutungen: 1) Bilanzsumme (in der Wirtschaft). 2) Hab und Gut (generell).

Ich finde, Lemmi und Oddy liegen beide nicht falsch (außer, dass bisher niemand Stichwörter hinzugefügt haben! ;) ).

Rie

21.03.11 20:47
"En eiendom" = fast eiendom; et stykke jord og/eller en bygning (- eller en andel i en slik).

"Eiendom" = Tja, det kan bety så mangt i så mang i ulike sammenhenger - og det gjelder også "eiendeler" - selv innenfor den juridiske verden - og begrepene har derfor ikke noe eksakt betydning uavhengig av kontekst. Jeg synes derfor det er vanskelig å si at Oddy, Lemmi eller Rie har rett/feil, fordi det kan være korrekt nok i noen tilfeller.

Jeg ville imidlertid være litt forsiktig med Ries forklaring nr 2, og i utgangspunktet holdt "besittelse" litt utenfor. (Men i noen tilfeller kan det juridske herredømmet komme til uttrykk og/eller oppstå nettopp ved at man har/tar noe i besittelse).

Videre vil jeg anse en forklaring av "eiendeler" som utelukkende "mobile Gegenstande" (= "løsøre") ikke i samsvar med den mest rådende bruken, men man kan jo godt si "innbruddstyvene hadde strødd alle eiendelene hans utover eiendommen".

Akel (N)

22.03.11 10:22
Summen av en persons eiendeler uttrykt i verdier er vedkommendes formue, som
kan bestå av av fast eiendom,løsøre og verdipapirer ( inkl. kontanter og bankinnskudd )
Oddy

22.03.11 17:08
Hvis du er ute etter å benytte/definere "formue", Oddy, så må du nok også trekke inn en persons "gjeld" - eller regner du "eiendeler" for å omfatte lån og andre gjeldsposter også?

Akel (N)

23.03.11 08:21
Hei Akel- du er fanden så skarp og lar ikke mye gå forbi deg !
Som du er inne på er det spørsmål om hva man er " på jakt etter. "
Formuen kan defineres for seg og gjelden for seg. Regnskapsmessig kan man tale
om bruttoformue og nettoformue. Ved nettoformue er gjelden fratrukket og denne nettoformuen betegnes i foretak som egenkapital- som du sikkert vet.
Men det skal medgis at når man taler om hva en person " er god for " så er det nok nettoformuen man legger til grunn.
Når vi sier at Fredriksen er god for 50 milliarder, så er det nok nettoformuen.

Oddy