18.03.11 07:11
Stichwörter: schwarzes Schaf, sort får
Han er 'schwarze Schaf' i vårt institutt.

Mir fehlt das Wort fuer 'schwarzes Schaf'. 'Svart sau' trifft es vielleicht nicht, ich weiss nicht, ob man es 1:1 uebersetzen kann. Das ganze ist, wie im deutschen, eher humoristisch gemeint.

Danke,
Mika

18.03.11 07:13
vårt institutt

18.03.11 08:04, Rie no
Har er instituttets sorte får.

Rie

18.03.11 08:07
Han er " det sorte får " på instituttet.Hier muss " får " und nicht " sau " verwendet werden.
Får ist in manchen Fällen bildlicher als sau.
Oddy

18.03.11 08:09
Enig i genitiven, Rie.
Oddy

20.03.11 12:27
sort er vel eigentleg dansk
svart er norsk, av norrønt svartr

20.03.11 14:44
Hvis nynorskmannen Rie ikke reagerer på "sort", burde det være greit.

20.03.11 17:27
Sort er muligens dansk, men også norsk, også i betydninga svart.

21.03.11 19:39
Selv om "sort" og "svart" ofte er utbyttbare, oppfatter jeg at det er "sort" som inngår i det stående uttrykkeet "familiens sorte får", og at det lyder litt rart med "... svarte får" (- men så er jo også "får" vel mest å anse som et dansk ord i dag når det står alene. I sammensetninger som fårepølse, fårehund osv, er det vanlig på norsk, men brukes etter min oppfatning sjelden alene).

Akel (N)

21.03.11 21:58, Rie no
Samd med Akel. Liker dessutan 14.44, men kan opplyse om at korkje "sort" eller "får" (som synonym til "sau") finst på
nynorsk, i alle fall ikkje ifølgje nob-ordbok.no! Heldigvis har eg hatt sidemålsopplæring, slik at eg slapp å skrive om
heile uttrykket. ;)

Rie

24.03.11 02:35, Mestermann no
Og da finnes heller ikke får-i-kål, men bare sau-i-kål? "Får" i betydningen "sau" finnes på de fleste norske dialekter,
spesielt i forbindelse med mat; "får" er dessuten den bibelske allusjonen.

24.03.11 15:01, Rie no
Jaudå, fårikål finst, likeeins fårepølse og fårefrikassé. Men ikkje fåreribbe... :D Med mindre ein legg inn litt fornuftig
kjeldekritikk.

Rie