11.03.11 11:34
Stichwörter: Gekrähe
På 70-talet gjekk serien «Neues aus Uhlenbusch» på norsk tv, sannsynlegvis med reprise på 80-talet, elles hadde eg knapt hugsa det. I ei strofe i kjenningssongen heiter det:

«Für Gockel Konstantin hat weinen keinen Sinn.
Wir sind in deiner Nähe und machen dein Gekrähe.»

Her skjønar eg ikkje ordet «Gekrähe». Nokon som kan hjelpe?

Helsing Bjørn

11.03.11 11:46, Rie no
Hei!

Det kjem nok av "Krähe", som tyder "kråke". "Gekrähe" kan dermed forklarast med "kråkeskriking", men ordet vert
gjerne nytta i overført tyding om dårleg song eller liknande forstyrrande lyd.

Rie

11.03.11 11:54
Takk for oppklåringa.
Dette var elles fantastisk kvalitets-tv for born som i vår tid diverre ser ut til å ha blitt erstatta av dårlege teiknefilmar til alle tider på døgret. For nostalgikarane mellom oss tilrår eg denne lekkja: http://www.youtube.com/watch?v=JBOaLqByW7A&feature=related

Bjørn

11.03.11 12:44
Det er rett og slett hanens typiske lyd.
Hanen galer = Der Hahn kräht
Hahnenschrei/Hahnengekrähe = hanegal

11.03.11 14:38
"Gekrähe" kommer direkte av "krähen", ikke "Krähe". Det kan man sammenligne med "reden" > "Gerede", "metzeln" > "Gemetzel" osv.

11.03.11 22:33
Takk òg for påpeikingane her til sist, sjølv om dei ikkje er underteikna.

Helsing frå Bjørn i Oslo