08.03.11 19:42
Stichwörter: Honorarübersetzer, Übersetzer
Ist jemandem hier eigentlich einen Honorarübersetzer bekannt der Verträge (also juridisch bindende Papiere) übersetzt?

08.03.11 20:43
Hallo,
es gibt sowohl in Norwegen als auch in Deutschland einen Berufsverband für Übersetzer. Die Mitglieder dürfen beglaubigte Übersetzungen anfertigen. In Norwegen heißt dieser Berufsverband statsautorisert translatørers forening (kurz: STF), in Deutschland Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (kurz: BDÜ). Du findest eine Liste über die Mitglieder im Internet. Siehe www.statsaut-translator.no und www.bdue.de

Viele Glück!

08.03.11 20:44
Und um auf deine konkrete Frage zurückzukommen, eine beglaubigte Übersetzung ist juristisch bindend, also ja.

Viel Glück! (diesmal ohne Tippfehler - (no: trykkleif)

08.03.11 20:48
Wow, danke für die äusserst kompetente Antwort!

09.03.11 00:53
"eine beglaubigte Übersetzung ist juristisch bindend".

Dette er alt for generelt sagt ut fra norsk rett. Er det en kontrakt som først er undertegnet på et annet språk, som så er oversatt, så binder ikke oversettelsen noe mer enn at translatøren står juridisk ansvarlig for kvaliteten i arbeidet sitt. Har begge parter undertegnet på en oversettelse av en kontrakt, så er det naturligvis denne oversatte versjonen som danner utgangspunktet for å fastslå hva som gjelder mellom partene. Har den ene parten undertegnet på et dokument på ett språk, mens den andre parten har undertegnet på en oversettelse av det som den første parten undertegnet på, så må man ut fra omstendighetene forøvrig ta stilling til hva som gjelder dersom det er uoverensstemmelser i innholdet mellom de to versjonene.

(Uansett, så gjelder det i Norge at det som binder partene, er det som de ble enige om, (hva enn som måtte ha blitt skrevet på papir - men selvsagt er papirene særdeles viktig bevis for å fastslå hva de ble enige om.)

Akel (N)