04.03.11 21:03
Stichwörter: Allsang, allsong
Hei

Kan jeg si:

Koret stiller opp med korsang og allsang.

Melanie

04.03.11 21:18
Wenn es der Wahrheit entspricht, kannst du das sagen.

04.03.11 22:14, Rie no
Eg er ikkje heilt samd i det. "Allsong" (bm. allsong) tyder at alle aktørar syng (publikum og evt. kor,
programvert/konferansier +++), og det er ikkje vanleg å "stille opp med" allsong. Viss du skal reklamere for ein
konsert, ville eg rå deg til å seie "Koret syng (bm. synger), og det blir allsang".

Rie

04.03.11 22:19, Rie no
Oioioi, ser at bokmål og nynorsk har blitt ganske feil og rotete i siste innlegget mitt. Pinleg. Prøver igjen: bm. allsang;
nyn. allsong.

Rie

06.03.11 19:18
Takk for hjelpa :-)