03.03.11 10:42
Kan jeg si:
Nå har jeg tilføyd en ny aspekt for å bekrefte/ understreke at det er en politisk diskusjon.

03.03.11 11:06
et nytt aspekt

03.03.11 11:25
Laut dokpro ist aspekt männlich oder sächlich. En ny aspekt geht daher auch.

03.03.11 12:57, Mestermann no
Allerdings, aber man hört das Wort in männlicher Form (en aspekt, aspekten) so gut wie nie.

03.03.11 14:49
Stimmt. Der Dokpro-Eintrag hat mich (11:06) auch überrascht, und ein Google-Verhältnis von 1:100 bedeutet normalerweise, dass ein Fehler vorliegt.

03.03.11 16:33
Fra Kunnskapsforlagets Blå ordbøker = Fremmedordbok
aspek´t, en, et, lat., utsikt, forhåpning, betrakt¬ningsmåte; (astron.) to himmellegemers stilling i forhold til hverandre på himmelkula; tegn i almanakken for himmellegemenes innbyrdes stilling, som man før trodde hadde innflytelse på værforholdene; (språkv.) en verbalhandlings art sett fra hvordan handlingen utvikler seg, f.eks. om den varer ved el. foregår plutselig; verbalform som uttrykker den måten handlin¬gen utvikler seg på; aksjonsart (s.d.).
Vennlig hilsen fra Claus i Kristiansand

06.03.11 12:25
Helt enig med Mestermann, "en aspekt" er ikke i bruk, og for min egen del regner jeg det som galt språk.

Akel (N)