02.03.11 14:56
Hei, könnte man sagen: "det er enda et stykke til" oder "det er enda et stykke til å gå"? Oder eher: det er enda et stykke å gå (,was für mich am besten klingt)? Oder: det er et stykke til å gå? Dere skjønner: det dreier seg om: "et stykke til..." og ikke "...til å gå".
Eller er alle mulighetene ok? Takk

02.03.11 15:20
Dett er enda et ( godt ) stykke å gå.
Oddy

02.03.11 20:07
"Det er enda et stykke å gå" kann man sagen, und klingt für mich auch gut. Ellers er alle variantene ok.
- Martin

02.03.11 22:58
Doch welche ist hier die Norwegiste? Ist jetzt hier meine Frage.
Also im Sinne von was man am ehesten verwenden würde.

03.03.11 07:43, Rie no
Det er enda et (godt) stykke å gå.

Rie