31.08.10 08:47
Hei på dere!
Hva innebærer at "man ikke makter å ta inn over seg konsekvensene av å være et offer"?I bokmålsordboka står det at man føler seg truffet, men betyder uttrykket at man ikke orker å akseptere at man er blitt et offer? Tusen takk!

31.08.10 10:39, Mestermann no
Ja, riktig, eller at man ikke orker å se konsekvensene i øynene.