30.08.10 12:20
Hei! Kan noen være så snill og tolke for meg følgende: "Han sa at jeg skulle holde av 16. og 17. mai".Holde av betyder jo like, elske. Hvorfor tror dere at her kommer verbet med to dager? Jeg tro at dette innebærer at man skal ikke arbeide eller gå noen steder. Tusen takk!

30.08.10 12:53
Du hast recht,
bedeutet doch auch reservieren.

30.08.10 13:11
"Er sagte ich solle den 16. und 17. Mai frei halten."
holde av = frei halten (f. eks også: Kan du holde av en plass? Kannst du einen Platz frei halten?)
reservere = reservieren (reservere et bord. einen Tisch reservieren)

31.08.10 01:28, ehlk no
holde av dagen/tida= "keine andere Pläne machen"