26.08.10 16:13, Drillo
Hei Folkens!

Jeg har veldig ofte problemer når det gjelder å bruke enten "for" eller "til". Selvfølgelig finnes det uttrykk som "jeg har stor respekt for deg" eller "Hun er redd for ham",hvor det er helt klart hva må brukes. Men ellers synes jeg at det er litt vanskelig. Når det sies "denne gaven er til deg" er det også logisk for meg. Men når jeg for eksempel spør "Har dere plass i bilen deres for/til meg ?
Har kanskje noen av dere en grunnlegende regel, som gjør det mye lettere for meg å skylle mellom til og for?

Takk på forhånd

26.08.10 16:15, Drillo no
Pinlig.

skille istedenfor skylle :-)

26.08.10 16:50, Mestermann no
Nei, bruken av preposisjoner i forskjellige sammensetninger finnes det dessverre ingen brukbare hjelperegler for,
hverken på norsk eller tysk. Det må læres for hver enkelt situasjon. Hvis det er noen trøst, er det like vanskelig motsatt
vei, altså for en nordmann på tysk.

I nevnte tilfelle er det til som er riktig: "Har dere plass til meg"?

26.08.10 19:40
Leser man dagspressen, ser man at preposisjoner ikke så rent sjelden volder vansker for en nordmann på norsk også - og vi går vel neppe helt fri noen av oss i alle sammenhenger.

Når det gjelder "plass" og preposisjoner så kan det jo være litt forvirrende fordi "plass for" også blir brukt i en del sammenhenger, f.eks, "Det er ikke plass for folk som ikke vil samarbeide".

Kanskje kan det i dette konkrete tilfelle hjelpe å tenke ("Har dere en plass (som dere kan gi) til meg, I motsetning til "En plass (tilgjengelig/som er egnet) for den som ...".

Akel (N)

27.08.10 00:36, Mestermann no
Bravo. Akel angir en prinsipiell grunngivning av den norske preposisjonsbruken i uttrykket som er ganske god, synes
jeg. Den svikter imidlertid litt fordi den ikke nødvendigvis oppfattes på samme vis på tysk (direkte oversatt), idet Akels
to eksempler blir temmelig kongruente på tysk. Det er imidlertid svært godt forklart, men forutsetter forholdsvis god
kjennskap til norsk kontra tysk.

27.08.10 09:11
plass for/til.
Akel treffer helt med nyansene. Hvis man skal tilnærme seg en
" regel", tror jeg (men jeg er veldig forsiktig ) at man kan bruke plass for
når det kan erstattes med rom for. Tilsvarende på svensk : plats til - utrymme för.
Det er plass for både elefanter og tigre i sirkuset ( rom for )- Man kan tillate seg å bruke både elefanter og tigre.Altså har plass for en mere " overført " betydning
enn konkret plass til.

27.08.10 09:29
Hei Mestermann.
Ref. mitt innlegg " plass for/til ".
Hva med tysk? Platz für und Raum für ?

Oddy

27.08.10 17:55, Mestermann no
Hei, Oddy. Det er nemlig det som er problemet - på tysk blir det det samme, man sondrer ikke mellom plass for og
plass til eller rom for og rom til. Man bør ha ganske god kjennskap til norsk for å få med seg nyansene her. Men Akel
forklarer dem godt.

28.08.10 04:06, Mestermann no
Forresten, Oddy, så klinger dessverre ikke dine morsomme eksempler fra sirkuset helt riktig i mine ører. Man ville
nok heller si: "Det er plass til både elefanter og tigre", "det er plass til enda en". Derimot ville man nok si: "Det er
alltid rom for en tiger til", "det er rom for begge deler." Vi kan kanskje slutte av dette at rom stort sett tar for,
mens plass som oftest tar til. Men ikke uten unntak, som Akel viser med eksempelet "det er ikke plass for folk
som ikke vil samarbeide", hvor man nok kan si begge deler: "Det er ikke plass til folk som ikke..." går også.

På tysk blir det i alle tilfelle "für": Raum für, Platz für. Derfor blir slike nyanser vanskelig å forklare. Noe som slår
meg, men som jeg ikke er sikker på, er at man som hjelperegel kanskje kan knytte bruken av "til" til et veldig
gammeldags dativ som eiendomsform: Er det plass til meg: Gibt es mir einen Platz? Er det plass til dem: Gibt es
denen Platz? Men dette blir (som man ser) veldig lite brukbart som praktisk regel.

Igjen: Dette viser iallfall at preposisjonsbruk ikke er noe man kan sette greie regler for, men er noe som må læres.

31.08.10 00:57, Drillo no
Tusen takk at dere har prøvd å finne en forenkling for meg. Synd, at det finnes ingen regel ;)