25.08.10 14:48
Hei! Synes dere at setningen "Fra Riyadh til Roma satt han alene (på flyet)" betyder at det bare var han som var på flyet eller at han hadde ikke noe menneske ved siden av seg på flyet?

Takk skal dere ha!

25.08.10 15:36
Alene brukt i en slik sammenheng kan tenkes å ha tre mulige betydninger:

a) Han reiste uten reisefølge (altså uten noen mer eller mindre kjente som foretok den samme reisen som ham).

b) Han satt for seg selv uten andre passasjerer i sin umiddelbare nærhet, noe som på et fly hvor setene er høye og avgrenser det "tilgjengelige rom" veldig mye, kan innebære at man sitter alene på sin rad (begrenset til sin side av midtgangen, slik at det kan sitte andre på raden på den andre siden av midtgangen.).

c) Det satt ingen andre passasjerer på flyet.

Det siste er såvidt uvanlig, at man kunne forvente at det ble uttrykt klarere, dersom det var tilfellet. Jeg ville nok da i det minste brukt formuleringen "var han alene på flyet" men aller helst sagt "var han eneste passasjer".

I tilfelle a) ville det vært mer nærliggende å formulere det som at han "reiste alene på flyet", og da blir jeg stående igjen med alternativ b) som denmest sannsynlige betydningen.

Betyr så det at han "ikke hadde noe menneske ved siden av seg på flyet"? Slik jeg vil bruke begrepene følger ikke det nødvendigvis av alternativ b). For å si at noen sitter "ved siden av meg", bør de fortrinnsvis sitte i det neste passasjersetet. Sitter jeg på en seterad med 3 seter, vil jeg nok lett si at "jeg hadde ingen ved siden av meg", selv om jeg satt ved vinduet og det satt en mot midtgangen, med et tomt sete i mellom. (Og jeg regner heller ikke i utgangspunktet for "å ha noen ved siden av meg" på et fly, dersom de sitter ved siden av meg, men på den andre siden av midtgangen.)

Det er imidlertid ikke noe i veien for å ha sosial omgang og snakke med en som ikke sitter ved siden av meg, men på samme rad med et tomt sete i mellom, og jeg vil for min del begrense uttrykket "sitte alene på et fly", til de situasjonene hvor jeg fra der jeg sitter ikke har noen jeg enkelt kan prate med (eller bli observert hva jeg leser osv.)

(Og så går jeg ikke inn på situasjonen der det sitter en alene på hver sin side av midtgangen, men som har plassert seg på setene nærmest midtgangen, og altså sitter omtrent like nær hverandre som to på samme rad med et tomt sete i mellom .... ;-) )

Akel (N)

25.08.10 15:46
Hei Akel. Meget bra og utfyllende.
Bare en liten tilføyelse. Det å benytte verbet sitte trekker i retning
av at han satt for seg selv.
Vil man uttrykke at han var den eneste passasjer er det naturlig å bruke
verbet være ( Han var alene på flyet fra .... )

Oddy

25.08.10 16:32
Ja, som jeg sa: "Jeg ville nok da i det minste brukt formuleringen "var han alene på flyet" men aller helst sagt "var han eneste passasjer"."

Akel (N)

26.08.10 09:29
Takk skal du ha, Akel! Det var meget nyttig. Nå kan jeg rolig oversette setningen til bulgarsk. Tusen takk for hjelpen!