23.08.10 17:05
Stichwörter: genierklært
Hei!
Hvordan oversetter man "Albert Einstein er genierklært?"

23.08.10 18:45
Kanskje: "A.E. wird als Genie dargestellt" (blir framstilt som geni)
eller "A.E. wird zum Genie erklärt." (Det hevdes at han er et geni.)

Et kort uttrykk som "genierklært" har vi ikke på tysk.

23.08.10 19:58
Tusen takk! :) Det var til stor hjelp.