23.08.10 16:36
Stichwörter: observatør
Hallo,

was ist denn die Funktion von einem "observatør" in einer Aktiengesellschaft? Übersetzt bedeutet dies ja so viel wie "Beobachter" ...Langenscheidt übersetzt dies ins Dt. mit "Obsevator"..aber dies ist ja einer dt. AG unbekannt...

Kann mir da einer weiterhelfen?

TAKK

23.08.10 16:51
De ansatte i aksjeselskaper kan ha en rett til å velge/utpeke noe som har rett til å delta på møter i besluttende organer for kunne observere det som skjer og eventuelt også ta ordet i forsamlingen (ved siden av eventuelle styremedlemmer de måtte ha).

Hvis du søker på "observatør"i på sidene til aksjeloven (AS) og allmennaksjeloven (ASA), som jeg linker til nedenfor, vil du finne noe nærmere informasjon om dette.

http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-045.html
http://www.lovdata.no/all/hl-19970613-044.html

Akel (N)