21.08.10 10:34
Hei,
jeg leser mye på norsk og ofte treffer slike setninger:
Jeg kunne ikke dra fra henne for å bo hos Sara, jeg også.
Vi får vel snu, vi også.
Ich verstehe nicht wozu dieses jeg også (oder vi også). Da ist doch ein Subjekt...
Kan noen forklare det til meg?
Takk på forhånd
Mvh Spøkelse

21.08.10 10:55
Korrektheten av "Vi får vel snu, vi også", betinges av at noen andre har snudd først. (En gruppe er ute og går tur. Noen av gruppen snur og går tilbake igjen. Deretter sier en som ikke har snudd enda, at de resterende også bør snu.)

"Jeg kunne ikke dra fra henne for å bo hos Sara, jeg også" er ikke godt norsk. Setningens bruk av "også" forutsetter på samme måte at det er noen som har gjort noe liknende før. I dette tilfellet er det imidlertid snakk om en nektelse ("jeg kunne ikke dra"), og da kan man ikke bruke også. Det korrekte uttrykket skulle vært ""Jeg kunne ikke dra fra henne for å bo hos Sara, jeg heller."

Akel (N)

21.08.10 11:04
PS. Du er kanskje interessert i å vite at din første setning ville vært korrekt, hvis du flyttet "ofte": "Jeg leser mye på norsk, og treffer ofte slike setninger:".

Akel (N)

21.08.10 11:44
Takk for forklaring og korrigering!

Spøkelse :-)

21.08.10 15:09, Mestermann no
Forklaringen er god, men jeg er ikke enig i at den siste setningen nødvendigvis er dårlig norsk. Det kommer an på
hva intensjonen er.

Hvis man skriver den om, blir meningen tydeligere: "Jeg kunne ikke dra fra henne for at også jeg skulle bo hos Sara."
("Ich konnte sie nicht verlassen, damit ich auch bei Sara leben würde.")
Den skjulte betingelsen er at det allerede er noen andre som bor hos Sara, og at subjektet ikke vil forlate setningens
henne – muligens for at ikke hun skal bli ensom.

Med heller blir meningen derimot denne, påny omskrevet: "Heller ikke jeg kunne dra fra henne for å bo hos Sara."
("Auch nicht ich konnte sie verlassen, um bei Sara zu leben").
Betingelsen blir da at heller ikke subjektet klarer å flytte fra henne for å bo hos Sara; alle blir hos setningens henne -
i dette tilfelle er det Sara som forblir ensom.

De setningene betyr to forskjellige ting.

21.08.10 18:00
Ja, jeg er enig i det du skriver, Mestermann, at her er det et spørsmål om hva som egentlig er ment. I den andre betydningen du peker på, kunne det etter mitt syn forøvrig også vært sagt slik: "Jeg kunne ikke også dra fra henne for å bo hos Sara."

21.08.10 18:19, Mestermann no
Nei, i den siste setningen man bruke heller, siden meningen er: "Ikke de, og heller ikke jeg".
("Ikke de, og ikke jeg også" er ikke korrekt norsk).

I den første setningen derimot, er også riktig: "Jeg kunne ikke, for at ikke også jeg (i likhet med andre) skulle...".

21.08.10 19:53
Nå er jeg redd et blir en sammenblanding av hva jeg mente med den "andre betydningen" (som er en annen enn den jeg først leste setningen som å ha, og som er den du behandler først) vs. "den andre setningen" (som altså står sist i innlegget ditt).

Tror ikke vi er uenige her.

Akel (N) (som også var 18:00)

21.08.10 21:01, Mestermann no
Aha, da mistforsto jeg. Beklager, Akel. Selv med bare to ordenstall kan det noen ganger bli vanskelig.